…

DetStudio 2.0 – představení nové verze (díl 3.)

Pokračujeme v představení dalších novinek připravované verze DetStudio 2.0. Věříme, že vám neunikly informace z předchozího dílu.

Velká změna při programování v EsiDet je také v nastavení I/O konfigurace stanice a v použití I/O přímo v procesech či na obrazovkách. Nově je seznam všech vstupů a výstupů umístěn v přehledné tabulce, ve které je k dispozici nejen číslo a popis svorky (odpovídá potisku na HW), ale také všechny parametry, včetně uživatelského jména.

Na obrázku si lze všimnout také sloupečku „Hodnota“. Zde je možné zobrazit aktuální stav všech I/O stanice.

Při použití RTD vstupu či vstupu pro odporové čidlo teploty lze volit nejen typy čidel Ni1000 či Pt1000, ale lze zadat také „Odpor“. Jako načtená hodnota se pak vrátí přímo hodnota měřeného odporu. Samozřejmostí je pro všechny vstupy možnost použití filtru již v I/O konfiguraci a také volby, zda má být vstup negován či ne.

Aniž by pak programátor musel zakládat jakoukoliv proměnnou, uvidí všechny dostupné parametry jako vlastnosti přímo v procesech i obrazovkách.

Všechny I/O lze dynamicky parametrizovat za běhu aplikace, aniž by musel programátor cokoliv nastavovat či programovat.

 

Zásadní změnou prošla (při programování v EsiDet) také práce s alarmy.

Definice alarmů probíhá v objektu Alarm, který lze do projektu umístit v několika instancích. Po doubleclicku na objekt Alarm DetStudio nabídne možnost definice alarmů v přehledné tabulce.

Nadefinované alarmy jsou pak automaticky nabízeny v rámci procesů.

Objekt Alarm poskytuje také informaci o vzniku nového alarmu a umožňuje kvitaci všech alarmů najednou.

Žádanou novinkou je automatická vazba na texty v provozním deníku. Není tedy nutné definovat texty zvlášť pro provozní deník, zvlášť pro obrazovky apod. Spousta z vás jistě uvítá také možnost vypnutí zobrazování systémových hlášení v provozním deníku.

Přečtěte si další díl seriálu o novinkách v prostředí DetStudio 2.0