Operátorské panely a terminály (HMI)

Operátorské panely (terminály, HMI)  jsou nedílnou součástí řídicích systémů. Díky těmto zařízením získává obsluha řízené technologie okamžité informace a stavu technologie a má možnost přímých zásahů nebo nastavení parametrů regulačních a řídicích algoritmů. V koncepci firmy AMiT však mnohé operátorské panely mohou plnit i funkci řídicích systémů. Lze je tedy volně programovat ve vývojovém prostředí DetStudio a začlenit je tak přímo do řídicí struktury s ostatními systémy s podporou komunikací DB-Net/IP nebo MODBUS.

Operátorské panely lze členit na:

  • textové
  • grafické
  • řídicí (textové i grafické)

 

Přehledové letáky