AppLoader – zavaděč aplikace do řídicích systémů

Program slouží pro zavádění aplikací vytvořených v prostředí DetStudio do řídicích systémů a programovatelných regulátorů firmy AMiT. Pro zavedení aplikace do řídicích systémů se používají soubory typu *.abs, pro regulátory pak *.bin. AppLoader může pracovat ve dvou režimech – GUI režim, ve kterém je ovládání pomocí okna programu anebo Auto režim, ve kterém je program spouštěn s parametrem a příslušným konfiguračním souborem. Auto režim je vhodný pro servisní účely, kdy aktualizaci nebo obnovu aplikace zajistí uživatel bez jakékoliv znalosti prostředí DetStudio nebo servisního nástroje ViewDet.

Při nahrávání aplikace umožňuje AppLoader automatickou zálohu hodnot proměnných a jejich opětovný zápis. Program podporuje navíc funkci automatického vyhledání vybraných řídicích systémů a regulátorů na Ethernetu.

 

 

Doporučená konfigurace PC:

  • MS Windows XP SP3 a vyšší
  • .NET Framework 4.0 a vyšší
  • 10 MB místa na disku pro vlastní aplikaci
  • V době instalace dalších cca 10 MB místa na pevném disku pro dočasné soubory
  • V době instalace přidělena administrátorská práva (pro kopírování a registrování systémových komponent a DLL)

 

Postup při instalaci AppLoaderu:

Stáhněte soubor.
Soubor uložte do libovolného adresáře na vašem pevném disku.
V tomto adresáři spusťte instalační program a řiďte se dále pokyny instalačního programu.
Pro instalaci je nutné mít na počítači administrátorská práva. Pro vlastní chod programu postačí běžná uživatelská práva.

 

Dokument Soubor
AppLoader Návod na obsluhu apploader_g_cz_101.pdf
Instalační soubor apploadersetup101.zip

Zadejte vaši e-mailovou adresu

Chcete-li stáhnout tento soubor, je třeba zadat vaši e-mailovou adresu

Odeslat
Prosím, vložte platnou emailovou adresu.