AMiT, spol. s r.o. se chová a řídí politikou CSR (Corporate Social Responsibility – společenská odpovědnost firem), která je postavena na všeobecných zásadách odpovědnosti firmy ke společnosti a v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje vývojové a výrobní společnosti v daném oboru působnosti. Tyto zásady se promítají do celého ekosystému firmy, ve kterém působí a může věci kolem sebe ovlivnit.

CSR politika firmy zahrnuje oblasti:

  • podnikatelské etiky
  • kvality a ochrany životního prostředí
  • rozvoje a růstu zaměstnanců
  • lidských práv, rovného přístupu a respektu k odlišnostem
  • ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Důraz je přitom kladen na využívání komplexní odbornosti a zkušeností svých zaměstnanců, které umožňují zákazníkům uskutečňovat projekty s vysokou kvalitou, odpovídající ekonomikou a s nejlepšími možnými podmínkami pro dosažení trvale udržitelného rozvoje.

Samotné principy CSR jsou integrovány a implementovány do celé řady firemních strategií a politik. Odpovědné společenské chování firmy pak navazuje na firemní strategie, hodnoty a poslání firmy.