Spolupráce s firmou AMiT

AMiT, spol. s r.o. je výrobní a vývojovou firmou, která spolupracuje s partnerskými realizačními a projekčními společnostmi. Firma AMiT, spol. s r.o. jako taková sama nerealizuje dodávky konečným uživatelům, proto usiluje o spolehlivou součinnost se svými partnery při řešení konkrétních zakázek.

Cílem je vytvořit všem spolupracujícím firmám odborné zázemí, kvalitní technickou podporu a marketingovou pomoc při získávání zakázek.

V roce 2004 zahájila firma AMiT spol. s r.o. autorizaci partnerů. Smyslem autorizace je garance profesionální práce a služeb partnera. Všichni autorizovaní partneři musí splňovat poměrně náročná kritéria a úspěšně dlouhodobě spolupracovat s firmou AMiT. Autorizace jsou udělovány pro oblast projekce, programování řídicích systémů a distribuce (autorizovaný prodejce). Kromě toho se uděluje autorizace i firmám jako celku a to v případě schopnosti zajistit samostatně komplexní činnosti v oblasti projekce, montáže, programování, oživení a servisu.

Jste-li stávajicími obchodními partnery firmy AMiT a zajímají-li vás podmínky autorizace, neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce firmy AMiT.

Společnost AMiT spol. s r.o. hledá další realizační a projekční firmy. Pokud v takové společnosti pracujete, neváhejte a kontaktujte nás.