Moduly vzdálených vstupů/výstupů

Moduly vzdálených vstupů a výstupů (IO moduly) se používají pro rozšíření počtu vstupů a výstupů řídicího systému a pro připojení vzdálených signálů, čímž se významně šetří náklady na kabeláž. Připojením signálů k rozšiřujícím modulům v místě, kde signály vznikají, se navíc zvyšuje odolnost proti rušení především u analogových signálů – hodnoty se k řídicímu systému přenášejí zabezpečeným komunikačním protokolem a nemůže tedy dojít ke zkreslení.

CPU jednotky řídicích systémů jsou zpravidla natolik výkonné, že mohou bez problémů zpracovávat mnohem více vstupů a výstupů než je fyzicky možné k řídicímu systému připojit. Použitím rozšiřujících modulů, které jsou levnější než řídicí systémy, lze získat cenově optimálnější řešení.

Firma AMiT nabízí řadu rozšiřujících IO modulů pod označením AMRIO s podporou komunikačních protokolů ARION a MODBUS RTU. Moduly mohou být čistě jednodruhové (jeden typ V/V signálu) anebo kombinované. Všechny typy modulů se vyrábějí s rozšířeným teplotním rozsahem (-20 až 70 °C). Moduly jsou navíc volně programovatelné ve vývojovém prostředí DetStudio, lze tak snadno vytvářet vlastní lokální vstupně/výstupní aplikace.

Rozšiřující IO moduly AMRIO plně nahrazují moduly řady DM-xx (komunikační protokol ARION) a DMM-xx (protokol MODBUS RTU).

 

Přehledové letáky