Projekt na podporu výuky automatizace na středních školách

Projekt AMiTsys Junior vznikl na jaře v roce 2000 a byl motivován snahou přispět aktivně ke zkvalitnění výuky a zvýšení vybavenosti učeben na středních odborných školách moderní technikou z oblasti průmyslové automatizace a převzít tak částečně odpovědnost za výchovu mladých odborníků. Jako výrobce řídicích systémů postrádáme dlouhodobě kvalifikované odborníky, kteří jsou schopni samostatně a na vysoké úrovni realizovat konkrétní řešení automatizační problematiky.

Cílem projektu je podpořit vybudování odborných učeben na vybraných středních školách. Ze strany škol se očekává aktivní přístup a předložení projektu využití provozu učebny jak v rámci vlastní výuky, tak pro další aktivity – zájmové odborné kroužky, rekvalifikační kurzy, pořádání odborných seminářů apod. Školy se vždy vybírají na základě předložených vlastních projektů a prezentace školy. V roce 2006 se do projektu zapojily první odborné školy ze Slovenska.

Příležitostně se představitelé škol zapojených do projektu schází v jedné ze škol a vyměňují si zkušenosti s provozem učeben. Zároveň mají možnost konzultovat odborné otázky se zástupci firmy AMiT. Projekt se nezabývá pouze jednorázovým vybavením učeben, ale předpokládá neustálou spolupráci mezi školami a firmou AMiT, přičemž výsledkem by měla být připravenost odborné výuky na neustále se měnící požadavky trhu v oblasti automatizace.

AMiTsys Expert: Počátkem roku 2002 vyhlásila firma AMiT soutěž pro studenty středních škol, kteří řeší nad rámec standardní výuky odborné práce v těchto učebnách. Soutěž probíhá každý rok a firma odměňuje autory tří nejlepších prací a projektů finanční odměnou a vybraní autoři navíc obdrží certifikát společnosti AMiT deklarující znalost řídicích systémů a jejich parametrizace.

 

Školy zapojené do projektu

 VOŠ, SŠ COP Sezimovo Ústí Budějovická 421
391 02 Sezimovo Ústí
www.copsu.cz
Střední škola EDUCHEM, a.s. Okružní 128
435 13 Meziboří u Litvínova
educhem.cz
SPŠE Havířov Makarenkova 1
736 01 Havířov – město
www.sselek-havirov.cz
SPŠ Jihlava tř. Legionářů 3
586 01 Jihlava
www.sps-jia.cz
VOŠ a SPŠ Šumperk Gen. Krátkého 1
787 01 Šumperk
www.vsps-su.cz
SPŠE Praha 2, Ječná Ječná 30
121 36 Praha 2
www.spsejecna.cz
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem,

Reslova 5, příspěvková organizace

Resslova 5
400 01 Ústí nad Labem
www.spsul.cz
VOŠ a SPŠE Plzeň Koterovská 85
326 00 Plzeň
www.spseplzen.cz
SPŠ dopravní, a.s., Praha-Motol Plzeňská 298/217a
150 00 Praha-Motol
www.sps-dopravni.cz
SPŠ Poprad (Slovensko) Mnoheľova 828/23
058 46 Poprad
Slovenská republika
www.spspp.sk
SOŠ Púchov (Slovensko) T. Vansovej 1054/45
020 32 Púchov
Slovenská republika
www.zsospv.sk
Střední průmyslová škola Brno Purkyňova 97
612 00 Brno
 www.sspbrno.cz
SŠPHZ Uherské Hradiště Kollárova 617
686 01 Uherské Hradiště
www.ssphz-uh.cz

 

Odborná soutěž AMiTsys Expert

Cílem soutěže je podpořit práci vyučujících předmětu automatizace na středních školách prostřednictvím přímé motivace studentů. Soutěžící studenti po konzultaci se svými vyučujícími řeší samostatně projekt, který přímo souvisí s produkty firmy AMiT nebo s odbornou učebnou automatizace.

Projekt se může například zabývat řešením konkrétní automatizační úlohy, výrobou demonstračního přípravku pro využití řídicích systémů firmy AMiT ve výuce, tvorbou studijní dokumentace apod. Část projektu musí vždy obsahovat parametrizaci řídicích systémů firmy AMiT (řídicí algoritmus, vzorová aplikace, vzorové fragmenty pro výuku apod.).

Způsob přihlášení do soutěže

Formální přihlášení do soutěže zajistí pověřený odborný vyučující. Přihláška musí obsahovat seznam všech zaslaných projektů. V seznamu musí být uveden autor (nebo kolektiv autorů) projektu a téma, dále pak souhlas autora (nebo kolektivu autorů) se zveřejněním práce na webových stránkách společnosti AMiT. Projekty s přihláškou zašle v elektronické podobě na adresu AMiT, spol. s r.o., Vídeňská 118, 619 00 Brno, popř. e-mailem na adresu amitbo@amit.cz. Tištěná verze projektu není nutná, vypovídá však mnohé o jeho estetickém provedení.