Komunikační schopnosti řídicích systémů

Koncepce informačního systému DB-Net/IP je založena na maximální podpoře komunikačních schopností řídicích systémů. Prakticky všechny řídicí systémy a programovatelné regulátory firmy AMiT poskytují dostatek variability pro připojení externích zařízení a pro výměnu dat mezi stanicemi a nadřazenými počítači.

 

Řídicí systémy firmy AMiT lze mezi sebou propojovat těmito základními způsoby:

  • komunikační linka RS485
  • komunikační linka RS232 (pouze bod-bod)
  • průmyslový Ethernet (DB-Net/IP)
  • Intranet, Internet (DB-Net/IP)
  • modemový přenos (telefon, radio, GSM)

Propojení linkou RS485 představuje standardní průmyslovou komunikaci. Na jedné lince RS485 lze připojit až 32 stanic, celková délka segmentu bez opakovače linky nesmí přesáhnout 1200m. Vhodným použitím opakovačů lze však bez problémů tuto vzdálenost prodloužit až na 6000m, přičemž lze vytvářet i větvené struktury.

 

Podporované komunikace a protokoly na úrovni řídicích systémů:

Přehled všech již ověřených komunikací a realizovaných propojení s konkrétními zařízeními naleznete v diskusním fóru firmy AMiT. Přehled je průběžně doplňován i o odkazy na vzorová řešení průmyslových komunikací.