ViewDet – servisní program pro ladění

ViewDet je samostatný servisní nástroj pro Windows. Doplňuje a rozšiřuje možnosti vývojového prostředí DetStudio v oblasti sledování, ladění a nastavení aplikace v řídicím systému. V omezené míře lze program použít jako jednoduchou vizualizaci.

Základní vlastností je možnost čtení a zápisu jednotlivých hodnot databázových proměnných a aliasů (v zásadě stejné možnosti jako „watch“ v DetStudiu). Navíc ViewDet umí číst, zobrazovat, tisknout a exportovat archivy a provozní deník z řídicího systému včetně pamatování si jejich historie.

Archivy lze zobrazit buď v tabulce nebo formou grafu. Další možností je tvorba archivů a zobrazování archivů vznikajících přímo na PC periodickým čtením určitých hodnot z procesní stanice. Zobrazované proměnné lze umístit libovolně v tzv. „scéně“ s nadefinovaným obrázkem na pozadí – takto lze vytvořit velmi jednoduchou vizualizaci procesů. Pomocí zámku se zajistí, aby uživatel nechtěně nezměnil proměnné a parametry zobrazování v ViewDet. ViewDet umožňuje kompletní editaci IP konfigurace stanic připojených k průmyslovému Ethernetu.

Mezi hlavní benefity programu ViewDet patří:

 • možnost uskupení zobrazovacích objektů ve scénách, rychlé přepínání mezi scénami
 • pozadí ve scénách
 • statický text a proměnná
 • snadná editaci časových plánů grafickou metodou
 • nastavitelná perioda komunikace jež lze nastavit individuálně ke každému prvku
 • zavedení režimu user a admin – ochrana proti nechtěným změnám
 • podpora aliasů
 • tisky scén a prvků
 • exporty zaarchivovaných dat
 • download uživatelské aplikace do řídicího systému včetně možné zálohy a obnovení obsahu proměnných
 • přehledné okno návrhu projektu
 • vícenásobné komunikační profily se snadným přepínáním
 • hromadná synchronizace času řídicích systémů

 

Požadavky na systém:

 • Prostředí MS Windows podporující platformu Microsoft .NET (viz dále).
 • Nainstalovaný balíček Microsoft .NET Framework verze 4.0
 • 10 MB místa na disku pro vlastní aplikaci ViewDet.
 • V době instalace dalších cca 10 MB místa na pevném disku pro dočasné soubory.
 • V době instalace přidělena administrátorská práva (pro kopírování a registrování systémových komponent a DLL).

 

Postup při instalaci:

Stáhněte soubor.

Soubor uložte do libovolného adresáře na vašem pevném disku.

V tomto adresáři spusťte instalační program a řiďte se dále pokyny instalačního programu.

Podle potřeby můžete být požádáni o restart počítače.

Máte-li nainstalovanou předchozí verzi programu ViewDet, doporučujeme starou verzi nejprve odinstalovat a zazálohovat data projektů (soubory .mdb).

 

Dokument Soubor
ViewDet Návod na obsluhu viewdet_g_cz_100.pdf
Instalační soubor viewdet_1_3_3_0.zip

Starší soubory

Dokument Soubor
ViewDet Instalační soubor viewdet_1_3_1_7.zip

Zadejte vaši e-mailovou adresu

Chcete-li stáhnout tento soubor, je třeba zadat vaši e-mailovou adresu

Odeslat
Prosím, vložte platnou emailovou adresu.