DB-Net/IP – Průmyslový informační systém

DB-Net/IP představuje soubor technických a programových prostředků umožňujících začlenit řídicí systémy přímo do intranetových sítí. Tato síť se souhrnně označuje jako „průmyslový Ethernet“ (Industrial Ethernet) a využívá komunikačních protokolů z rodiny protokolů TCP/IP. Základem filozofie systému DB-Net/IP je využití dnes běžně dostupných a ověřených technologií v prostředí veřejné sítě Internet s důrazem na zajištění dodatečných atributů specifických v oblasti průmyslové automatizace jako je spolehlivost přenosu dat, robustnost a možnost spolehlivého servisu a dozoru.

Základním prvkem informačního systému je řídicí systém (programovatelný automat, PLC) s vlastní inteligencí, která zajišťuje lokální řízení technologického celku a musí zabezpečit definovaný chod řízené soustavy i za předpokladu výpadku komunikace s ostatními řídicími systémy či nadřízeným počítačem. Do informačního systému DB-Net/IP mohou být připojeny všechny řídicí systémy a programovatelné regulátory z nabídky firmy AMiT, komunikace je zajištěna protokolem typu multimaster-multislave na bázi linky RS485 nebo průmyslového Ethernetu.

Velkou předností programového vybavení řídicích systémů firmy AMiT jsou tzv. lokální archivy, které umožňují archivovat měřená a vypočtená data i v okamžiku, kdy není v činnosti dispečerské pracoviště anebo došlo k poruše komunikace. Automatický zpětný přenos dat zabezpečí, že ani v těchto případech uživatel nepřijde o důležité údaje.

Informační systém DB-Net/IP zajišťuje komplexní podporu pro budování dispečerských pracovišť a zajišťuje vazbu pro přenos dat pro vyšší informační celky. K dispozici je několik ovládačů pro připojení systémové komunikace k vizualizačním a informačním prostředkům.

 

Základní komponenty informačního systému DB-Net/IP

Programové funkční moduly

Pro zajištění přenosu dat prostřednictvím průmyslového Ethernetu jsou ve vývojovém prostředí DetStudio speciální funkční moduly. Moduly řeší otázky spojené s definicí vzdálené stanice (řídicího systému) na Ethernetu, definicí statického směrování, zjišťování stavu vzdálených stanic (řídicích systémů) a přenosy databázových proměnných po síti Ethernet.

Komunikační ovladače pro dispečinky

Ovladače zajišťují přenos dat z/do řídicích systémů na počítačích typu PC nebo na serverových stanicicích prostřednictvím protokolu UDP. Ovladače mohou využívat některé aplikace firmy AMiT (vývojové prostředí DetStudio, servisní program ViewDet) i aplikace třetích stran (vizualizační systémy, speciální archivační a programové aplikace, SQL servery nadřazených ERP implementací apod.).

Komunikační linka Ethernet v řídicích systémech

Většina řídicích systémů firmy AMiT disponuje přímo rozhraním Ethernet rychlostí 10 Mbps nebo 100 Mbps. Řídicí systémy s rozhraním Ethernet mohou zastávat funkci brány (gateway) a přeposílá (routuje) potřebnou komunikaci Ethernetu do nativní komunikační sítě na linkách RS232/485. Tímto způsobem zpřístupňuje daný segment na lince RS485 do sítě Ethernet.

 

Hlavní přednosti a specifické rysy

Autentizace

Systém DB-Net/IP řeší zabezpečení oprávněnosti přístupu. Každý komunikační paket je zabezpečen autorizačními údaji. Je zajištěna ochrana před odposlechnutím hesla (heslo není přenášeno po síti).

Ochrana šifrováním

Je zabezpečena primární ochrana před odposlechnutím dat šifrou. Využití standardu rodiny protokolů TCP/IP navíc umožňuje dodatečné zabezpečení se širokou škálou zabezpečovacích aplikací dalších výrobců (virtuální privátní sítě, šifrované tunely, SSH-tunely…).

Download aplikací řídicích systémů, vzdálený servis

Prakticky z libovolného místa informačního systému DB-Net/IP lze nahrávat aplikace přímo do řídicích systémů, sledovat provozní hodnoty, využívat pro ladění všech ladicích nástrojů parametrizačního programu DetStudio a využívat servisní program ViewDet. Veškeré tyto činnosti mohou realizační týmy řešit „na dálku“ prostřednictvím veřejné sítě Internet.

Informace o stavu stanic

Všechny řídicí systémy a nadřazené počítače mohou v rámci systému DB-Net/IP zjistit status (stav) jakékoli jiné stanice a na základě toho přízpůsobit chování.

Přímá připojitelnost řídicích systémů

Není vyžadován žádný mezičlánek (nejčastěji na bázi PC), který zabezpečuje převod dat z nativní průmyslové komunikace do Ethernetovské části. Odpadá tak nutnost definovat (parametrizovat) další zařízení.

Komunikační ovladače

Pro podporu tvorby a implementace aplikací nadřízených informačních systémů jsou k dispozici komunikační ovladače pro prostředí Windows a Linux a to ve formě ActiveX prvků a knihoven. Ovladače jsou distribuovány zdarma.