Cloudový dispečerský systém

Dispečerský vizualizační systém LookDet představuje zcela novou koncepci v dispečerském řízení a ovládání. Jeho podstatou je „cloudové“ řešení – výkonný program, parametry prostředí a měřená data jsou umístěna na zabezpečeném serveru a uživateli k práci postačuje běžný webový prohlížeč na obyčejném počítači, tabletu či chytrém mobilním telefonu. Striktním využitím zcela běžných a ověřených IT technologií se podařilo vybudovat velmi robustní a výkonný vizualizační systém vhodný i pro rozsáhlé projekty jak z hlediska počtu připojených řídicích systémů a měřicích zařízení, tak i z pohledu počtu současně připojených uživatelů.

Výhody systému LookDet

 • lokality lze pronajímat jako službu, není nutné zajišťovat provoz vlastního serveru
 • kromě standardních výstupů (vizualizace, grafy, exporty dat) lze data využít díky SQL databázi v dalších nadřazených systémech např. pro další analýzy, rozúčtování apod.
 • parametrizace dispečinku (nastavení aplikace, vlastní vizualizace) se provádí on-line na jediném místě (server) odkudkoliv prostřednictvím webového prohlížeče; není vázáno na konkrétní klientský počítač ani na vývojové verze
 • operativní systém správy poruch a limitních hodnot řízených technologií – vlastní mobilní aplikace (OS Android) pro okamžité upozornění pracovníků servisu v terénu, převzetí hlášení a řešení opravy
 • přehledná kontrola stavu hlášených poruch na jakékoliv klientské stanici
 • otevřenost pro libovolné rozšíření funkčnosti vizualizace pomocí vlastních JavaScriptů
 • řídicí systémy mohou být připojeny i na dynamických IP adresách

 

Jednoduchá licenční politika systému LookDet

 • základní licence dispečerského serveru – jediná instalace systému
 • základní licence obsahuje 1 lokalitu, 5 stanic, 5 uživatelů, 10 M-Bus zařízení
 • při rozšiřování se dokupují licence pro lokality, připojené řídicí systémy, M-Bus zařízení a uživatele
 • teoreticky neomezený počet uživatelů a připojených stanic, limitem je pouze výkon serveru a připojení
 • rozšíření licence se provádí přes webový prohlížeč