Cloudový dispečerský systém

Dispečerský vizualizační systém LookDet přestavuje zcela novou koncepci v dispečerském řízení a sběru dat (SCADA systém). Jeho podstatou je „cloudové“ řešení – výkonný program, parametry prostředí a měřená data jsou umístěna na zabezpečeném serveru přístupným na Internetu nebo na vnitřní síti (LAN). Uživateli k práci se systémem postačuje standardní webový prohlížeč na běžném počítači, tabletu či chytrém mobilním telefonu. Řídicí systémy a měřicí zařízení komunikují se serverem dispečerského systému zabezpečeným protokolem. Počet připojených zařízení není předem omezen, limitem je pouze kapacita serveru.

 

LookDet schéma

 

 

Hlavní funkce řešení

 • integrace technologických částí
 • sběr, monitoring a dlouhodobá archivace dat z řídicích systémů a měřicích zařízení
 • vzdálený přístup k aktuálním hodnotám řízené technologie
 • sledování alarmových stavů v technologiích, sledování průběhu řešení alarmových situací
 • datová analýza měřených a vypočtených hodnot

Komu je systém LookDet určen

 • dispečerům a správcům rozsáhlých technologických a energetických celků
 • realizačním a servisním firmám
 • facility manažerům
 • majitelům budov a výrobních podniků pro rychlou orientaci v efektivitě provozu jejich nemovitostí nebo podniků
 • datovým a business intelligence analytikům

Reálné příklady využití

 • systémy centrálního vytápění měst a obcí
 • management budov – hotely, konferenční a koncertní sály
 • automatizace a energetický management kancelářských budov
 • dispečink a vzdálený přístup řízení zimních stadionů
 • energetický management sítě maloobchodních prodejen
 • dispečerské řízení a monitoring čístíren odpadních vod a vodního hospodářství
 • monitoring a řízení energetického hospodářství podniků
 • řídicí a monitorovací systémy osvětlení kancelářských budov, průmyslových a skladovacích hal
 • monitoring a řízení kvality vnitřního prostředí v budovách

 

Jak to funguje

 • Nejedná se o pronájem cloudového prostoru jako služba, je to vlastní serverové řešení s přístupem pomocí standardního webového rozhraní bez nutnosti instalace uživatelské aplikace/klienta. Server a veškerá data jsou ve vlastnictví provozovatele serveru. Dispečerský systém LookDet lze zřídit i v rámci uzavřené informační sítě firmy, budovy nebo jakékoliv organizace.
 • Licenční politika není odvislá od počtu datových bodů, ale pouze od počtu připojených řídicích systémů a počtu uživatelských účtů. Provozovatel serveru s nimi může libovolně nakládat a přerozdělovat.
 • S provozováním serverové aplikace nejsou spojeny žádné další průběžné náklady. Počet uživatelských přístupů do systému není omezen.
 • Vytvořit a kdykoliv změnit konkrétní dispečerskou aplikaci zvládne správce bez nutnosti znalosti programování, základní funkce se parametrizují pomocí konfiguračních formulářů přes webový prohlížeč na libovolném počítači.
 • Dispečerský server striktně využívá standardní a ověřené IT technologie. Jádrem je OS Linux s SQL databází a webový server Apache.
 • Se znalostí programování v php, javascriptu a html s podporou CSS lze snadno a prakticky bez omezení měnit a rozšiřovat funkční vlastnosti aplikace dispečinku, a to bez nutnosti vypnutí aplikací serveru nebo omezení jeho funkčnosti.
 • Řídicí systémy zasílají asynchronně data na server, server může data získat i na dotaz. Limit počtu zasílaných dat není, limitem je pouze kapacita serveru. Řídicí systémy mohou být připojeny pomocí statických i dynamických IP adres.
 • Na jednom serveru lze provozovat libovolný počet logicky oddělených aplikací dispečinku pomocí tzv. lokalit. Data konkrétní lokality nejsou dostupná uživatelům z jiné lokality. Není potřeba pro každou realizaci dispečinku instalovat nový server.
 • Energetické údaje lze snadno a přímo odečítat z měřicích zařízení pomocí protokolu M-Bus s převodníkem na Ethernet.
 • Dispečerský systém LookDet je určen zejména pro použití s řídicími systémy AMiT, lze však připojit i systémy od jiných výrobců.

 

LookDet - licenční politika

Jednoduchá licenční politika systému LookDet

 • základní licence dispečerského serveru – jediná instalace systému
 • základní licence obsahuje 1 lokalitu, 5 stanic, 5 uživatelů, 10 M-Bus zařízení
 • při rozšiřování se dokupují licence pro lokality, připojené řídicí systémy, M-Bus zařízení a uživatele
 • teoreticky neomezený počet uživatelů a připojených stanic, limitem je pouze výkon serveru a připojení
 • rozšíření licence se provádí přes webový prohlížeč