…

DetStudio 2.0 – představení nové verze (díl 4.)

Detekce alarmů (popsáno v minulém příspěvku o novinkách DetStudio 2.0) souvisí samozřejmě s následnou signalizací alarmů uživateli – ať už na HMI řídicího systému, či terminálu, nebo prostřednictvím SMS, či jiné vhodné komunikace.

Objekt ModemSMS (DetStudio 2.0)
Pro signalizaci prostřednictvím SMS lze využít objekt „ModemSMS“, který v EsiDet zásadně zjednoduší práci s obsluhou SMS. Příjem a odesílání SMS totiž v objektu „ModemSMS“ vytvoříte, aniž byste museli cokoliv programovat! Vše opět pomocí jednoduché a přehledné tabulky, která se dělí na záložku odchozích a příchozích SMS.

Tabulka SMS
Díky sdílení textů z provozního deníku lze použít přímo texty, nadefinované pro alarmy. Ostatní SMS mohou mít texty nadefinovány buď přímo, nebo v proměnných typu String. Každé SMS tedy velmi jednoduše přiřadíte požadovaný text, číslo příjemce a příznak, při jehož nastavení se má SMS odeslat. Zbytek ponecháte na tabulce, která se postará o odeslání SMS. Pokud by se nepodařilo SMS odeslat napoprvé, tabulka automaticky pokus 2 x zopakuje. A že potřebujete odeslat SMS na více telefonních čísel najednou? Pro tabulku nic obtížného! Do sloupečku, který definuje číslo (ať už přímo, nebo pomocí proměnné typu String, nebo pomocí vlastnosti NumberX) napíšete více čísel, kterým chcete stejnou SMS odeslat.

Příchozí SMS lze nadefinovat stejně jednoduchým způsobem (do řádků tabulky). Všimněte si na obrázcích zvláště sloupečků „Platný odesílatel“ a „Odpověď“. Pomocí nich lze velmi jednoduše filtrovat telefonní čísla, ze kterých má stanice SMS přijmout a zároveň pomocí příznaku ve sloupečku „Answer“ nadefinovat, že má stanice poslat odpověď.

Další novinka jistě splní přání mnohým z vás. Při programování stanice s rozhraním Ethernet je k dispozici globální objekt Ethernet, který automaticky informuje o stavu komunikačního rozhraní a navíc provádí automatickou synchronizaci času stanice s časovým serverem na Internetu.

Nemálo z vás jistě uvítá také informaci, zda je rozhraní Ethernet připojeno do sítě LAN, případně zda je možné prostřednictvím rozhraní Ethernet komunikovat v síti Internet.

 

Chtěli byste si nové DetStudio verze 2.0 vyzkoušet již nyní? Kontaktujte naši technickou podporu.

Přečtěte si další díl seriálu o novinkách v prostředí DetStudio 2.0