…

DetStudio 2.0 – představení nové verze (díl 5.)

Na základě velmi pozitivních ohlasů k práci s DetStudiem 2.0 z vaší strany, jsme pro vás připravili pokračování v představení novinek. V dnešním díle se budeme věnovat ladění. Ladění v části EsiDet, DetStudia 2.0, je velmi podobné ladění řídicích systémů. Je tedy možné využívat jak inspektory, tak Watch režim. V obou případech tak naleznete nejen stávající funkce, ale také novinky, které jistě usnadní (a urychlí) vaši práci.

Ze stávajícího programování řídicích systémů byla pro EsiDet zjednodušena nabídka pro přidání požadované proměnné či vlastnosti přímou editací řádku v inspektoru.

Novinkou je pak použití tlačítka „Plus“ v nástrojové liště inspektora. Tlačítko vyvolá kompletně přepracované dialogové okno, ve kterém lze v přehledných záložkách vybrat konkrétní hodnotu pro zobrazení v inspektoru.

V samotné inspektoru byl doplněn sloupec „Formát hodnoty“, kde lze velmi jednoduše vybírat u různých typů proměnných různé formáty zobrazení v inspektoru. Velmi jednoduše tak lze přepínat např. mezi dekadickým či binárním zobrazením apod.

Byl doplněn také sloupec „Ukládat“. Pokud uživatel volbu zaškrtne, bude se (do umístění definovaného v nastavení inspektora) vytvářet logovací soubor s historií hodnoty na daném řádku.

Asi největší novinkou je v ladění strukturovaného textu možnost zobrazení plovoucího okna přímo v panelu procesu. Pokud má uživatel zapnuto ladění a najede kurzorem myši nad vybranou proměnnou, vlastnost, či celý objekt, zobrazí se mu plovoucí okno s aktuální hodnotou (v případě objektu se zobrazí hodnota všech jeho vlastností). Plovoucí okno je zobrazeno tak dlouho, dokud je kurzor umístěn na dané vlastnosti či objektu. Lze jej také nechat v procesu trvale zobrazeno na požadovaném místě. Hodnotu lze v okně samozřejmě nejen zobrazit, ale také editovat.

Poslední novinka se týká v ladění RS (CFC) procesů. Dokážete ji nalézt na obrázku níže? Ostříleným programátorům produkce firmy AMiT to jistě nebude dělat problém. Ostatní naleznou popis v textu pod obrázkem.

Novinkou je zobrazení hodnot také přímo u výstupů modulů s více PINy (na obrázku výše se jedná o moduly typu „TimerPulse“). V aplikaci tedy není nutné definovat pro každý výstup proměnnou, do které by se zapisovala výstupní hodnota. Programátor ji vidí přímo. Z pohledu programování se tak opět o něco zrychlí práce s prostředím DetStudio 2.0.

Už jste vyzkoušeli práci s prostředím 2.0? Pokud jste časově silně vytíženi a nechcete hledat novinky či vylepšení, které DetStudio nabízí, tak se neváhejte přihlásit na některé z pořádaných školení. Pro nové uživatele je určeno školení „EsiDet“. Stávající uživatele pak rádi přivítáme na školení „DetStudio – školení přechod na EsiDet 2.0“.