DM-485TO485 – opakovač linky RS485

Při realizaci rozsáhlejších komunikačních systémů je často nutné zařadit do komunikační trasy opakovač linky RS485. Tak lze nejen prodloužit celkovou délku komunikační trasy (řádově až na několik kilometrů), ale vytvořit i složitější struktury komunikačních tras (odbočky), případně galvanicky oddělit jednotlivé komunikační segmenty nebo zvýšit celkový počet stanic v síti.

Opakovač je určen k montáži na 35 mm lištu s napájením 24 V ss. Obvody linek jsou vybaveny měkkými přepěťovými ochranami. Opakovač pracuje v automatickém režimu s přenosovými rychlostmi od 2400 Bd až do 115 kBd.

 

Typ převodu RS485 <-> RS485
Montáž  Na DIN lištu 35 mm
Řízení přenosu Automaticky
Přenosová rychlost 2,4 kBd až 115 kBd
Galvanické oddělení Ano
Ochrany proti přepětí Ano – supressor diody 600 W
Indikace stavu linek Napájení, Tx, Rx, En (aktivní linka)
Napájení  10 V ss. až 35 V ss.
Rozměr (š × v × h) (36 × 91 × 73) mm
Dokument Soubor
DM-485TO485 Katalogový list dm-485to485_d_cz_101.pdf
Makro ePLAN dm-485to485_se_en_100.zip
Schematická značka dm-485to485_s_en_101.zip
Prohlášení o shodě ess06047_dm-485to485.pdf

Zadejte vaši e-mailovou adresu

Chcete-li stáhnout tento soubor, je třeba zadat vaši e-mailovou adresu

Odeslat
Prosím, vložte platnou emailovou adresu.