…

AMiNi5D – (r)evoluční následník AMiNi4DW2

Bezpochyby můžeme označit malý kompaktní řídicí systém AMiNi4DW2 za nejúspěšnější produkt firmy AMiT jak z pohledu celkových prodejů, tak počtu realizovaných aplikací. Již dříve jsme vás upozorňovali na nutnost přechodu na novou koncepci designu řídicích systémů, oznámili jsme řízený přechod od starších systémů tzv. Generace 1 na novější, Generaci 2. AMiNi4DW2 patří do skupiny dříve vyvinutých systémů Generace 1. Dovolte, abychom vám představili následníka z Generace 2 pod označením AMiNi5D. V čem se oba systémy liší a v čem jsou si podobné?

Mechanické provedení

Na první pohled si jsou oba systémy velmi podobné. Konektory pro připojení vstupů, výstupů a komunikací jsou na stejných místech a dokonce označení jednotlivých svorek, včetně číslování, je zcela shodné. Žádnou změnu nenajdete ani u 8-tlačítkové klávesnice. Určitě vás ale zaujme jiný rozměr displeje. Na rozdíl od původního LCD displeje s rozlišením 122 × 32 bodů obsahuje novinka 2″ barevný grafický displej TFT IPS o rozlišení 320 × 240 bodů. Dalším viditelným rozdílem je jiné mechanické provedení – pouzdro pro montáž na DIN lištu 35 mm je stejné řady jako je použito o modulů vzdálených vstupů a výstupů typu AMRIO. Není již tedy součástí transparentní odklápěcí čelní víčko jako u verze AMiNi4DW2.

CPU

Jak jsme zmínili v úvodu, AMiNi5D patří mezi řídicí systémy Generace 2, přesněji Gen2 E+. Podívejte se na přehled základních vlastností jednotlivých generací řídicích systémů. Pro stávající uživatele AMiNi4DW bude asi tou nejpodstatnější změnou programování v editoru EsiDet ve vývojovém prostředí DetStudio.

Ve srovnání s editorem PSEDet se jedná o zcela odlišný a daleko jednodušší způsob tvorby vlastní aplikace. Editor EsiDet již v současnosti nabízí částečný import zdrojových kódů z editoru PSEDet, ve kterém se tvoří aplikace pro AMiNi4DW2. I přesto, že import budeme do budoucna stále vylepšovat, je filosofie programování v EsiDet na tolik zjednodušená, že nikdy nedosáhneme stoprocentní konverze kódů z PSEDet do EsiDet. V editoru EsiDet jsou totiž používány odlišné konstrukce zápisu kódů a odlišné datové struktury. Snaha o dokonalý import aplikací do AMiNi5D by tedy představovala neúměrný objem vývojových prací. Příjemnou funkcí při importu však jistě bude upozornění na nesrovnalosti, které se automaticky nepřevedly a je nutné je upravit „ručně“.

Nová generace CPU s sebou přináší významné benefity i v podobě komunikačních možností. Systémy Gen2 E+ podporují navíc komunikační protokoly Websocket, MQTT (jak v režimu publisher, tak v režimu subscriber) a datové formáty v podobě JSON či MessagePack. AMiNi5D se tak řadí mezi další produkty s přímou podporou světa IoT s možností přímé integrace do vyšších informačních systémů a cloudových řešení. Samozřejmostí je možnost zabezpečené komunikace s využitím uživatelských certifikátů. Nové výkonné CPU je připravené na chystaný nový webový server pro řídicí systémy, na kterém pracujeme.

Displej

Zajímavou změnou u AMiNi5D je použití podsvětleného grafického displeje typu TFT IPS o rozlišení 320 × 240 bodů. Velikost zobrazované plochy není velká (přibližně 41 × 31 mm), přesto lze právě i díky využití barev zobrazit překvapivě hodně přehledných informací. Příkladem takového efektivního použití můžete vidět na následujících obrázcích. Mimochodem, aplikace pro fyzické testování připojení všech vstupů a výstupů (viz obrázky) bude všem uživatelům volně k dispozici.

 

Vstupy / výstupy

Umístění a popis konektorů dává tušit, že počet vstupů a výstupů bude u obou generací AMiNixD shodný. I přesto v IO konfiguraci přinášíme několik velmi zajímavých „drobností“. Až polovina číslicových vstupů může být využita jako vstupy čítačové s maximální frekvencí do 200 kHz. Tři dvojice čítačových vstupů lze použít v IRC režimu. Tuto vlastnost starší provedení systému nemělo.

Univerzální analogové vstupy byly nově rozšířeny o možnost přímého připojení čidel NTC, konkrétně NTC 10K/20K. Analogové vstupy i výstupy nyní pracují s rozlišením 12 bitů a přesností 0,2 %.

Komunikace

Z pohledu komunikačních linek jsou obě generace AMiNixD zcela shodné – Ethernet, RS485 s galvanickým oddělením a RS232. Zůstává shodné i konektorové připojení – RS485 pomocí svorek WAGO a RS232 v podobě RJ45 konektoru. Jedinou malou změnou je umístění konektoru připojení Ethernet – původně byl konektor RJ45 na spodní desce tištěných spojů, v novém provedení je umístěn z boku v horní části pouzdra.

Provozní teploty

Pro některé typy aplikací může být zajímavá novinka u AMiNi5D týkající se rozsahu provozní teploty. Ta je nyní rozšířena na -20 °C až 70 °C. U AMiNi4DW2 byl doporučený rozsah pouze 0 °C až 50 °C.

 

AMiNi5D – řídicí systém pro vás

Jestliže vás novinka AMiNi5D zaujala, neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce firmy AMiT a domluvte si prezentaci případně zápůjčku pro vlastní testování. Pokud jste ještě neměli příležitost programovat v editoru EsiDet a rádi byste začali používat AMiNi5D ve svých projektech, přihlaste se na některý z termínů školení programování v editoru EsiDet. Těšíme se na vaše reakce na právě uváděnou novinku v našem sortimentu.