Generace řídicích systémů

Za 30 let jsme ve firmě AMiT vyvinuli a vyrobili nespočet řídicích systémů včetně různých variant a provedení. Během této, pro svět elektroniky dlouhé doby, jsme několikrát řešili generační obměnu elektronických komponent a způsobu programovaní výsledných produktů. Stálí partneři firmy AMiT jistě zaznamenali, že několik posledních let nabízíme řídicí systémy a programovatelné regulátory postavené na dvou rozdílných koncepcích. Nyní stojíme před zásadním krokem, kdy jedna z těchto koncepcí bude nahrazena druhou. Je nám jasné, že nelze ukončit jednu řadu produktů ze dne na den, a proto jsme připravili postupný přechod „starších“ produktů na nové. Abychom s vámi mohli lépe komunikovat, které řídicí systémy patří do které skupiny a které jsou do budoucna perspektivní, rozhodli jsme se zavést tzv. Generace řídicích systémů. V tuto chvíli mluvíme o dvou základních generacích:

Generace 1

Řídicí systémy této generace jsou označovány zkratkou Gen1. Jednotícím prvkem této generace je použití staršího CPU jádra s operačním systémem NOS. Systémy se programují v prostředí DetStudio v editoru PseDet. Přestože jsme u  této generace jako jedni z prvních využili pro systémovou komunikaci Ethernet, v dnešní době již tato generační koncepce neumožňuje další rozvoj moderních komunikací včetně vyššího zabezpečení přenosu dat.

Generace 2

Produkty této generace jsou postavené na moderních CPU jádrech s operačním systémem FreeRTOS. Programují se v prostředí DetStudio v novém editoru EsiDet. Do této generace spadají například programovatelné regulátory řady AMREG a programovatelné nástěnné ovladače. Jelikož je u těchto produktů systémová komunikace na úrovni linky RS485, zavedli jsme pro ně pro přehlednost podkategorii Gen2 R. Ostatní produkty s komunikačním rozhraním Ethernet patří do podkategorie Gen2 E. Nejnovější řídicí systémy z naší nabídky jsou již připravené i na svět IoT a vyšší typy komunikací s nadřazenými aplikacemi včetně dostatečného zabezpečení přenosu dat. Takové systémy najdete pod označením Gen2 E+.

 

U každého řídicího systému, programovatelného regulátoru, řídicího operátorského panelu nebo nástěnného ovladače najdete na našich stránkách zařazení do konkrétní kategorie. Co přesně daná kategorie znamená, jaké jsou její základní charakteristiky a jaké produkty spadají do té které generace najdete rychle v přehledné tabulce po kliknutí na označení generace – prohlédněte si tabulku zde. Tabulku na našich stránkách neustále aktualizujeme, doporučujeme proto její průběžné sledování.

Co je pro vás důležité vědět? Produkty Generace 1 budou postupně nahrazeny stávajícími nebo nově uvedenými produkty z Generace 2. Během několika let (2 až 5 let podle typu řídicího systému) přestaneme produkty z Generace 1 vyrábět. Obchodní zástupci firmy AMiT vám rádi vysvětlí a pomohou při výběru řešení pro vaše budoucí projekty s ohledem na plánované ukončení výroby konkrétních zařízení. Můžeme naznačit, že již pracujeme na další generaci řídicích systémů, která především rozšíří naše portfolio produktů.