…

Webová vizualizace integrovaná přímo v řídicích systémech?

S radostí oznamujeme uvolnění dlouho očekávaného prostředí AMiT Designer pro tvorbu webové vizualizace přímo v řídicích systémech Generace 2 E+. Prostředí přináší možnost využití moderních technologií odpovídajících dnešní době a diametrální zlepšení práce s webovým rozhraním. Upozorňujeme, že pro správnou funkci editoru AMiT Designer je nutné používat DetStudio minimálně ve verzi 3.0.48. S příchodem nového prostředí jsme samozřejmě připravili i nová školení. Věříme, že náš nový přístup k řešení integrované vizualizace v řídicích systémech vám umožní realizovat vaše instalace s další přidanou hodnotou především v uživatelském rozhraní.

Vývoj editoru AMiT Designer a webového serveru proběhl ve spolupráci s firmou mySCADA Technologies s.r.o.