…

Výsledky soutěže AMiTsys Expert 2018

Vyhlášení výsledků studentské soutěže AMiTsys Expert 2018

Letos jsme k hodnocení soutěže AMiTsys Expert obdrželi 6 prací ze 4 škol. Hodnotitelská komise pracovala ve složení Petr Kašík (marketing, AMiT), Zbyněk Říha (technická podpora, AMiT), Libor Urbačka (aplikační oddělení, AMiT), Jaroslav Valter (programátor PLC firmy Luboš Máca – Měření a regulace). V tomto ročníku se projevila jasná převaha SPŠE Havířov – první tři místa obsadily práce právě z této školy. V hodnocení komise byla patrná jasná shoda:

1. místo B. Przeczek, J. Szlaur, T. Veselský (SPŠE Havířov)
Téma práce: Model výrobní linky
Odměna: 5.000 Kč

2. místo J. Drholec, M. Šindelář (SPŠE Havířov)
Téma práce: Přečerpávací elektrárna
Odměna: 3.000 Kč

3. místo B. Vaněčková (SPŠE Havířov)
Téma práce: Chlazení ledové plochy zimního stadionu
Odměna: 2.000 Kč

Oceněným gratulujeme! Blahopřejeme i odbornému učiteli Ing. Václavu Sedlákovi ze SPŠE Havířov k úspěšnému vedení svých studentů.

Letos nebude udělen žádný certifikát programátora řídicích systémů AMiT. Odměny předá zástupce firmy AMiT přímo výhercům. Děkujeme soutěžícím studentům, odborným učitelům, vedoucím kroužků a členům hodnotitelské komise za spolupráci. O výsledcích letošního ročníku můžete diskutovat na diskusním fóru firmy AMiT nebo na firemních stránkách Google+. Členové komise jsou připraveni debatovat o svém rozhodnutí.

Publikováno v Novinky | 31. 5. 2018