…

ViewDet ver. 1.3.1

Přehled změn – Verze 1.3.1

Oprava: Inspektor – zápis do aliasu jenž specifikuje bit buňky matice způsobí neošetřenou výjimku.
Oprava: Časový plán – pokud je datová matice typu ML nelze plán nadefinovat.
Oprava: Časový plán/Interpol – i když je prvek definován jako „Jen ke čtení“, lze spustit editaci hodnot.
Oprava: Zobrazení řetězce obsahující Unicode znak větší než U+7FFF způsobí neošetřenou výjimku.
Oprava: Matice – má-li matice veliké množství sloupců, může způsobit výjimku při zobrazení scény.
Oprava: PC archiv – vznikají-li při čtení komunikační chyby, pak při vypnutí komunikace může dojít k chybě způsobující trvalé zastavení archivu, kdy po zapnutí komunikace archiv nečte žádné nové archivní vzorky.
Oprava: Archivy – je-li zobrazen archiv v tabulce o malých rozměrech, pak při změně zobrazení na graf zůstane prvku zachována velikost a následný drag&drop velikosti se pak jeví jako nefunkční.
Oprava: S-tlačítko/V-tlačítko – jsou-li na scéně oba typy tlačítek současně, neukládají se („ztrácejí se“) některé obrázky těchto tlačítek.
Úprava: Nové ikony pro znázornění plovoucího/statického režimu archivních prvků.
Úprava: Provozní deník – v definičním dialogu se jako výchozí aktivuje záložka Formátovací pravidla.
Nové: Provozní deník – doplněna formátovací pravidla pro zařízení EsiDet do základní sady pravidel.
Nové: Interpol/DayPlan – možnost nastavit velikost oblasti dotyku zlomu (pro touchscreen).
Nové: Příkazová řádka – doplněny další možnosti při spouštění ViewDet.
Nové: Databáze – doplněna schopnost importovat DB-Net proměnné z projektu pro regulátory AMREG.
Nové: Export – lze komplexněji definovat interval pro exportování (vše, mladší, starší, v intervalu, mimo interval).

 

Stáhněte si aktuální verzi ViewDet.