…

ViewDet ver. 1.3.0

Přehled změn – Verze 1.3.0

Nové: Pro režim obsluhy lze (nezávisle) povolit/zakázat zobrazení libovolné scény, okna Proměnné, okna Aliasy a okna Filtry a spuštění operace Download a Nastavení IP konfigurace.
Nové: V projektu lze definovat implicitní scénu, která se zobrazí po otevření projektu.
Nové: V projektu lze definovat strategii zavírání neaktivních scén (tato vlastnost je určena zejména pro spolupráci s novým prvkem pro přepínání mezi scénami).
Nové: Prvku DPlan lze nastavit režim, kdy první zlom je fixován na čas 0:00.
Nové: Prvkům Archiv a Provozní deník se v nástrojové liště zobrazuje stav čtení (OK, chyba, přečteno X vzorků …).
Nové: Nový prvek (typu tlačítko) pro přepínání mezi scénami.
Nové: Nový prvek (typu tlačítko) pro zápis bitu/hodnoty proměnné.
Nové: ViewDet umožnuje definovat styly (jsou seskupeny v novém okně Styly), kterými lze ovlivňovat vizuální podobu některých scénických prvků.
Nové: Prvku Proměnná lze (pomocí stylů) měnit velikost a tvar písma a barvu pozadí a popředí.
Nové: Prvku Text lze přiřadit styl (má-li více Textů stejný styl, lze změnou stylu naráz změnit vzhled více Textů).
Změna: Upraven dialog pro Export archivních dat, aby lépe zvýrazňoval vybrané archivní prvky k exportu.
Změna: Upravena editace filtrů tak, aby byla jednotná s editací stylů.
Oprava chyby: Při mazání dat z archivu se nepřekreslil prvek na obrazovce. Pokud mazaná data byla zobrazena, archiv působil dojmem, jako by ke smazání nedošlo.
Oprava chyby: Při velkém množství otevřených záložek mohlo dojít k neošetřené výjimce ViewDet.
Oprava chyby: Na scéně s pozadím a posuvníky docházelo ke špatnému vykreslení transparentního pozadí textů.
Oprava chyby: Prvku Archiv v zobrazení v grafu nefungoval uživatelský formát pro časovou osu.
Oprava chyby: Nebylo možné zadat jako hodnotu meze filtru datum a/nebo čas.
Oprava chyby: Změna zdrojové proměnné aliasu (WID/stanice) způsobí nefunkčnost aliasu.

 

Stáhněte si aktuální verzi ViewDet.