…

TouchDet ver. 2.77.49

Připravili jsem ke stažení novou verzi vizualizačního prostředí TouchDet pro panelové počítače APT4010AT/APT4015AT a vestavný počítač PPC4000AT. Současně s tímto firmware přinášíme i novou verzi vývojového prostředí na PC.

Přehled novinek a změn – verze 2.77.49

 • Velký graf pro zobrazení více průběhů v jednom grafu.
 • Povolení/zakázání aktivní oblasti v závislosti na hodnotě bitu.
 • Automaticky pojmenované kanály M-Bus obsahují adresu zařízení.
 • V administraci kanálů se zobrazuje i jejich aktuální hodnota.
 • Do časových plánů doplněna možnost nastavování povelů/režimů.
 • Nový typ zobrazovače „barva podle hodnoty“.
 • Text podle hodnoty a Zobrazovač může mít zakulacené rohy a rámeček.
 • Možnost import / export položek textu podle hodnoty.
 • Text podle hodnoty zobrazuje trend (číselně), nebo tabulku (texty a hodnoty).
 • Zasílání emailů (poruchy a systémové události).
 • Plnohodnotný simulátor panelu na PC (umožňuje z PC komunikovat data s periferiemi, které mají nadefinovánu komunikaci přes Ethernet)