Rekonstrukce MaR Grandhotelu Pupp

 • Místo realizace: Grandhotel Pupp, Karlovy Vary
 • Země: Česká republika
 • Rok: 2020-2021
 • Segment: automatizace budov, hotely
 • Realizátor: LEMIGAS s.r.o.

Popis

Rekonstrukce MaR se týkala kompletní výměny zastaralých řídicích jednotek Sauter, které byly nahrazené novými řídicími systémy AMiT. Technologie vytápění a VZT zůstala původní kromě 3 hlavních výměníkových stanic, které se kompletně rekonstruovaly, i po strojní stránce. Některé technologické zařízení třetích stran byly integrované do MaR prostřednictvím protokolu Modbus RTU. V interiéru hlavní haly, kde nebylo možné osadit drátové snímače teploty, byla s výhodou použita bezdrátová komunikace Poseidon s vazbou na řídicí systémy.

Rekonstrukce probíhala za provozu hotelu, jednotlivé řídicí systémy byly instalované v různém časovém období a na různých místech objektů, což kladlo velké nároky na koordinaci prováděných prací.

Rozsah díla:

Řídicí systémy AMiT ovládají:

 • 41 VZT zařízení
 • 3 výměníkové stanice
 • 5 výměníkových podstanic
 • osvětlení fasády a chodeb hotelového komplexu
 • zařízení bazénové technologie wellness centra
 • monitorují prostorové teploty a stavy požárních klapek

Každý řídicí systém je samostatně funkční (autonomní). Řídicí systémy instalované ve 3 objektech hotelu jsou propojené sběrnicí Ethernet pro vzájemnou výměnu dat a vazbu na centrální dohledový systém LookDet, který slouží jako rozhraní (dispečink) pro kontrolu stavů zařízení. LookDet navíc umožňuje náhled do webového katalogu technologických zařízení, aplikačních SW, projektů a rezervačního systému hotelu pro kontrolu jeho požadavků.

Použité komponenty:

9× ACOS200, 18× AMiNi4DW2, 3× AMR-OP87, 2× AMR-CP24/01, 50× DM-xx/DMM-xx/AMRIO-xx