AM-xx a CM-xx zásuvné moduly řídicích systémů

Moduly řady AM-xx jsou určeny pro rozšíření analogových výstupů a komunikačních linek kompaktních řídicích systémů typu AMAP99S a AMiRiS99S. Moduly řady CM-xx umožňují rozšíření komunikačních linek řídicího systému ACOS200.  Vkládají se do určených patic řídicích systémů po sejmutí krytu (viz návody na obsluhu příslušných řídicích systémů).

 

AM-xx moduly analogových výstupů

AM-AO2U Modul napěťových analogových výstupů 2× 0 V až 10 V
AM-AO2I  Modul proudových analogových výstupů 2× 0 mA až 20 mA

 

AM-xx komunikační moduly

AM-RS485 Modul galvanicky oddělené linky RS485
AM-RS232 Modul rozhraní RS232
AM-CAN Modul sběrnice CAN
AM-MBUS Modul sběrnice M-Bus

 

CM-xx komunikační moduly

CM-RS485 Modul galvanicky oddělené linky RS485
CM-RS232 Modul rozhraní RS232
CM-CAN Modul sběrnice CAN

 

Dokument Soubor
AM-AO2I Katalogový list am-ao2i_d_cz_100.pdf
AM-AO2U Katalogový list am-ao2u_d_cz_100.pdf
AM-CAN Katalogový list am-can_d_cz_100.pdf
AM-MBUS Katalogový list am-mbus_d_cz_100.pdf
AM-RS232 Katalogový list am-rs232_d_cz_100.pdf
AM-RS485 Katalogový list am-rs485_d_cz_101.pdf
CM-CAN Katalogový list cm-can_d_cz_100.pdf
CM-RS232 Katalogový list cm-rs232_d_cz_100.pdf
CM-RS485 Katalogový list cm-rs485_d_cz_100.pdf

Zadejte vaši e-mailovou adresu

Chcete-li stáhnout tento soubor, je třeba zadat vaši e-mailovou adresu

Odeslat
Prosím, vložte platnou emailovou adresu.