Monitorovací systém říčních tankerů

  • Místo realizace: říční tankery ORCA a JAGUAR
  • Země: Francie
  • Rok: 2018-2019
  • Segment: doprava, říční doprava
  • Realizátor: SAS Security Freight Action, France

Cílem tohoto projektu je zajištění zabezpečení nákladu transportních lodí (říčních tankerů) pro potřeby pojišťovací společnosti. Komunikaci s tankery zastřešuje cloud server v Paříži prostřednictvím satelitních telefonů. Stejný server také sbírá a následně zpracovává provozní data.

Modulární systém ADiS byl implementován pro následující úkoly:

  • sběr dat z tlakových senzorů užívaných k výpočtu náklonu plavidla během nakládky, vykládky a transportu nákladu,
  • zpracování a zajištění autorizace osob vstupujících do nákladového prostoru,
  • zajištění komunikace s cloud serverem skrze satelitní telefony a připojení k lokálnímu přenosnému ovládacímu panelu pomocí WiFi,
  • zpřístupnění informací a k zápisu dat o typu materiálu, odhadovaném a měřeném objemu nákladu, trasách a destinacích atp. (detailní data jsou použita i pro výpočet transportních nákladů a poplatků za jednotlivé úseky),
  • zpracování dat pro potřeby zónového monitorování s pomocí matic definujících říční síť – cílem je zlepšení říčního provozu a další zabezpečení nákladu skrze komunikaci s dohledovým systémem zámků nákladového prostoru.

V rámci pilotního projektu byly vybaveny dva říční tankery a zároveň dva pozemní simulátory. Další realizace by měly následovat v nadcházejících letech.

Použité komponenty: ADiS