…

LookDet ver. 5.0.11

Byla uvolněna nová verze (5.0.11) cloudového dispečerského systému LookDet.

LookDet 5.0.11 je nutné provozovat na Ubuntu 20.04. Kontaktní osoby konkrétních serverů již byli informováni o postupu, který je nutné provést pro úspěšné povýšení jak verze Ubuntu tak LookDetu a jeho databáze. Pokud jste příslušnou informaci neobdrželi, kontaktujte prosím naši technickou podporu.

Mezi hlavní novinky patří:

  • Možnost komunikace (zavedení a ladění aplikace) s řídicími systémy Generace 1 s dynamickou neveřejnou IP adresou z DetStudia prostřednictvím IP adresy LookDet.
  • Možnost aktivního zasílání dat ze stanice do LookDet prostřednictvím Modbus TCP (LookDet pracuje v režimu server).
  • Možnost zavedení politiky informační a kybernetické bezpečnosti na úrovni přihlašování uživatelů (hlídání stáří a délky hesla, předpis na použité znaky a rozšíření logování činnosti uživatelů).
  • Možnost uživatelské obnovy hesla prostřednictvím emailu.
  • Možnost zakázat změnu hesla uživateli (případy provozu demo režimů apod.).
  • Možnost přepínání mezi časovým pásmem, kde je otevřen webový prohlížeč a časovým pásmem, ve kterém je nadefinována stanice.
  • Tabulka s přehledným výpočtem průměrné denní teploty dle vyhlášky 194/2007 sb.
  • Možnost definice vlastního designu na úvodní obrazovce.
  • Možnost přednastavit uživateli rozvržení záložek a náhledů.

Aktualizované příručky pro uživatele a administrátory můžete stáhnout na stránce dispečerského systému LookDet.

 

LookDet schéma