…

EvoBus Česká republika s.r.o., Holýšov

 • Místo realizace: Holýšov
 • Země: Česká republika
 • Rok: 2007 – 2016
 • Segment: podniková energetika

 


Zařízení AMiT tvoří nejnižší komunikační úroveň a úroveň sběru dat tzv. datové koncentrátory. Datové koncentrátory slouží ke sběru dat, řízení a povelování dalších technologií. Celkem je použito 30× ADiS, 11× AMiNi a 1× ADiR.

Po zpracování datovým koncentrátorem jsou data předávána primárnímu datovému skladu informačního systému ENERGIS. Primární datový sklad předává zpracované hodnoty do databáze (centrálního datového skladu), který již přímo spolupracuje s vizualizací (webový tenký klient).

Systém jako celek je užíván primárně k:

 • Měření spotřeb energií – fakturační a podružná měřidla (elektřina, voda, zemní plyn).
 • Regulace ČTV maxima elektrické energie pomocí regulátoru AMiT. Zobrazení odběrového diagramu.
 • Ovládání osvětlení ve výrobních halách. Obsluha má k dispozici rozdělení světel do segmentů, ruční ovládání, zadávání časových plánů, zobrazení aktuálního stavu a spotřeby, výpočet úspor elektrické energie (simulace plného výkonu).
 • Monitoring a ovládání světlíků (aktuální stav, ovládání, zadávání časových plánů), dešťová čidla a údaje z meteostanice.
 • Monitoring a ovládání systémů vytápění. Obsluha má k dispozici monitoring 2 kotelen, sahar u výrobních linek (aktuální stav, ovládání, zadávání časových plánů).
 • Monitoring a ovládání systémů vzduchotechniky linek (aktuální stav, ovládání, zadávání časových plánů).
 • Monitoring solárního předehřevu TUV.
 • Monitoring a ovládání soustavy pro dodávku stlačeného vzduchu linek (aktuální stav, ovládání, zadávání časových plánů).
 • Monitoring sprinkler systému – hlídání hladiny (objemu) vody v nádrži. Systém výstrah.
 • Hlídání minimálních zásob technických plynů.
 • Diagnostika vibrací ventilátorů trafostanic (TPM – Total Productive Maintenance).
 • Ovládání žaluzií administrativní budovy na základě větru a údajů z meteostanice, bezpečnostní opatření, manuální ovládání.
 • Ovládání vratových clon.