…

DM-MPBUS2 – efektivní připojení pohonů s MP-Bus rozhraním

Technologie specializované sítě MP-Bus pro pohony firmy Belimo už v projektech vytápění a chlazení zdomácněla. Firma AMiT již před 5 lety uvedla na trh univerzální komunikační převodníky sítě MP-Bus na linku RS485 s protokolem ARION (převodník DM-MPBUS) a MODBUS RTU (převodník DMM-MPBUS). Nyní přinášíme inovovaný převodník, který podporuje oba komunikační protokoly a zvyšuje servisní komfort díky LED s informací o stavu připojených zařízení v síti MP-Bus.

 

MP-Bus

Sběrnice MP-Bus byla vyvinuta jako specializovaná lokální síť typu master-multislave pro ovládání až 8 zařízení v oblasti HVAC (vytápění, chlazení, ventilace). Nejčastěji jsou těmito zařízeními servopohony, regulační ventily a regulátory objemového průtoku vzduchu (VAV jednotky). MP-Bus je tvořen třemi vodiči – napájení (24 V), zem (GND) a vlastní komunikace (MP). Napájení i komunikace je tedy v jednom kabelu. Na topologii sběrnice nejsou kladeny žádné vysoké požadavky – možná je liniová, hvězdicová, kruhová, stromová anebo smíšená topologie.

Topologie sítě MP-Bus

 

Pohony firmy Belimo jsou vybaveny přípojkou pro jedno čidlo. Tím může být pasivní čidlo odporu (Pt1000, Ni1000 nebo NTC), aktivní čidlo (výstup 0 až 10 V) anebo spínací kontakt. Připojením k pohonu se jednoduše analogový signál digitalizuje a přes komunikaci MP-Bus lze předat dále k nadřazenému řízení.

Vlastní výměna dat mezi masterem a jednotlivými zařízeními se neomezuje pouze na vlastní hodnoty řízení nebo měření připojených čidel, současně lze jednoduše získat i informace o provozním stavu či nastavení zařízení, případně poruchová hlášení.

Výše uvedené vlastnosti znamenají pro realizaci automatizačních projektů tyto hlavní výhody:

 • podstatné snížení nároků na kabeláž
 • větší přehlednost elektroinstalace, menší chybovost v zapojení
 • podstatně vyšší funkčnost
 • větší odolnost proti rušení a zkreslení analogových signálů (jsou zdigitalizovány)
 • cenové úspory

 

Srovnání standardního zapojení pohonů a využití sítě MP-Bus

 

DM-MPBUS2

Převodník DM-MPBUS2 slouží k připojení sběrnice MP-Bus k řídicím systémům s rozhraním RS485, které podporují komunikační protokol MODBUS RTU (až do rychlosti 115 kBd) anebo ARION. Na straně linky RS485 jsou obvody galvanicky oddělené, strana linky MP-Busu je bez galvanického oddělení. Komunikace v síti MP-Bus probíhá neustále, nezávisle na komunikaci v síti MODBUS RTU nebo ARION. Stav komunikace je dobře identifikovatelný pomocí 8 LED na převodníku – každá LED signalizuje, zda je dané zařízení na síti MP-Bus detekováno a zda právě komunikuje.

Z komunikačních registrů převodníku lze pro každé zařízení komunikovat například tyto informace:

 • informaci o častém pohybu
 • informaci o překročení operační meze
 • informaci o mechanickém zablokování
 • úhel otevření pohonu
 • aktuální veličinu měřenou připojeným čidlem k zařízení
 • měřenou hodnotu průtoku VAV jednotky
 • nastavený nominální průtok vzduchu VAV jednotky
 • nastavenou horní a dolní mez průtoku vzduchu VAV jednotky
 • žádaný úhel otevření pohonu nebo průtok VAV jednotkou
 • nastavení adresy zařízení v síti MP-Bus

Převodník DM-MPBUS2 plně nahrazuje starší varianty převodníků DM-MPBUS (pro komunikační protokol ARION) a DMM-MPBUS (protokol MODBUS RTU) a je v již běžících projektech a realizacích funkčně záměnný.

 

Ukázka standardního zapojení třícestných pohonů

Ukázka standardního připojení pohonů při regulaci např. topných větví.

 

Ukázka výhodného zapojení pohonů pomocí sběrnice MP-Bus

Stejná regulační úloha řešena pomocí pohonů se sběrnicí MP-Bus.

Komunikační převodník RS485 (MODBUS RTU) <-> MP-BusPřevodník DM-MPBUS2