…

DetStudio ver. 3.0.46

Přehled změn – Verze 3.0.46

 • Podpora pouze řídicích systémů Generace 2 a novějších, pro aplikace systémů Generace 1 používejte DetStudio ver. 2.3.xx
 • Podpora nového řídicího systému ADiS4 (informace o systému připravujeme)
 • Nový objekt Webserver pro využití moderních webových technologií
 • Podpora nového aplikačního SW pro tvorbu webové vizualizace (AMiT Designer, informace připravujeme)
 • Podpora komunikace Websocket (pouze server)
 • Podpora SSL/TLS (https, wss)
 • Přepracovaná funkce obnovy dat (jak při zavádění aplikace, tak správce dat)
 • Nový objekt pro správu uživatelů
 • Zjednodušení komunikace prostřednictvím SysCom
 • Rozšířené možnosti práce s datumem a časem
 • Spousta drobných oprav a vylepšení

Aktuální verze DetStudia ke stažení.