…

DetStudio ver. 2.2.36

Přehled změn – Verze 2.2.36

Editor EsiDet:

  • Podpora komunikace MQTT
  • Vylepšení práce s IO (manuální ovládání, možnost nastavení negace DI ve vlastnostech, doplnění korekčních konstant Ax+B pro AI vstupy, možnost hromadného nastavení některých vlastností v tabulce, vlastnosti k dispozici hromadně i v maticích pro procesy)
  • Interrupt procesy lze navázat nejen na digitální vstupy, ale i na jakoukoliv bool vlastnost či alias
  • Nové moduly (pro zlepšení budoucí zpětné kompatibility s PseDet projekty)
  • Funkční bloky – možnost zpřístupnit vnitřní proměnnou/vlastnost pomocí parametru
  • Timer obsahuje novou vlastnost, do které lze nastavit odkaz na podprogram
  • Větší robustnost knihovny Modem
  • Nové základy systémové komunikace – nativní stanice EsiDet jako vzdálené stanice

Opravy chyb a drobná vylepšení.

Aktuální verze DetStudia ke stažení.