…

DetStudio ver. 1.8.3.29

Přehled změn – Verze 1.8.3.29

Tato verze přináší pouze opravy chyb a drobná vylepšení.

Editor procesů:

 • Změna jména proměnné v dialogu se neprojevila v použitých odkazech
 • Inspektor – pád DS po editaci matice se znaky [,]

EsiDet:

 • Nemožnost definovat obsah objektu Archive
 • AMR-OP60 reakce na stisk dvou prostředních kláves
 • DB-Net – čas ze vzdálené stanice do inspektora vyvolal pád DetStudia
 • ModbusSlaveTCP vlastnost Connect stále signalizovala true
 • Prvkem AplanDB mohl vyvolat restart AMR-OP87
 • Z obsolete odstraněny nepodporované stanice NOA, NOA70
 • Nová vlastnost WidOffset pro vzdálené stanice na DB-Netu
 • Objekt PWM stále pracoval v režimu „MinMax“
 • Astro – přechod 1.8.2 na 1.8.3 korektně nepřenesl vlastnost „TimeZone“
 • Objekt Alarm – při Delay 0 se vůbec chyba nezpracovala
 • Editace proměnné vyvolala pád DetStudia
 • Kopírování aliasu mohlo vyvolat pád DetStudia
 • Dvojklik na buňku tabulky (Alias/Archive) mohl vyvolat pád DetStudia

Editor obrazovek:

 • Nefunkční TextEdit u AMR při práci se vzdálenou proměnnou
 • IPAddressEdit (Pse) – zápis do vlastnosti „Value“ ze skriptu
 • APlanDB opravena funkcionalita pro dvoustavový režim

 

Aktuální verze DetStudia ke stažení.