…

DetStudio 2.0 – představení nové verze (díl 1.)

Usilovně připravujeme novou verzi vývojového prostředí DetStudio s označením 2.0. Skok na nové číslování je z důvodu zásadní změny v programování produkce řady AMR-xxx. Díky této změně bude možné použít např. terminály řady AMR-OP8x či AMR-OP10 jako plnohodnotné řídicí systémy! Postačí k nim připojit vzdálené vstupy a výstupy řady DMM-xxx (komunikace MODBUS RTU) a naprogramovat v DetStudio 2.0. Poměrem cena výkon se jedná o velmi ekonomické řešení. K tomu navíc přidáme možnost využití GSM rozhraní na terminálech AMR-OP8xG i pro komunikaci prostřednictvím GPRS. Samozřejmostí, jak je v AMiTu zvykem, zůstává zachování zpětné kompatibility se staršími projekty.

Podívejme se na některé novinky a vylepšení DetStudio 2.0

DetStudio 2.0, CFC

Jako první ukázku z připravované verze 2.0 přinášíme implementaci jazyka CFC (reléová schémata) také do všech produktů z rodiny AMR-xxx. Jak je vidět z obrázku, zůstala zachována také možnost kombinace se strukturovaným textem (ta je však daleko propracovanější a komfortnější než u řídicích systémů). Jak z obrázku s procesem, tak z obrázku se stromovou strukturou projektu (viz níže) je pak vidět možnost práce jak s lokálními, tak s globálními daty, což přinese také nemalé ulehčení.
DetStudio 2.0, struktura projektu

Zásadními změnami v programování EsiDet prošel také strukturovaný text. Od DetStudia verze 2.0 bude k dispozici parametrizační okno, podobné oknu z PseDet. Opět však v propracovanější funkcionalitě. Navíc přinášíme také možnost použít ve strukturovaném textu pouze parametry, které jsou v danou chvíli potřeba.

DetStudio 2.0, parametrizační okno
Jak je z obrázku se strukturovaným textem vidět, lze inicializační hodnoty nastavit v panelu vlastností a ve vlastním kódu se o ně nestarat. Lze však programovat i způsobem podobným programování v PseDet a použít parametry všechny. Výhodou je také možnost pojmenování bloků vlastními jmény. To vše a mnohem více při zachování zpětné kompatibility!

DetStudio 2.0

 

Přečtěte si další díl seriálu o novinkách v prostředí DetStudio 2.0