Budova obvodního oddělení PČR

  • Místo realizace: nová budova obvodního oddělení PČR, Velké Meziříčí
  • Země: Česká republika
  • Rok: 2021
  • Segment: automatizace budov, ostatní
  • Realizátor: 4Control s.r.o., Velké Meziříčí

Popis

Ve Velkém Meziříčí byla v roce 2021 dokončena stavba nové budovy obvodního oddělení policie České republiky. Společnost 4control s. r. o. se na výstavbě podílela dodávkou části měření a regulace.

Nová budova má tři nadzemní podlaží s centrálním pracovištěm uprostřed a podzemní podlaží s garážemi, šatnami, celami a technickým zázemím. Objekt je z hlediska zásobování teplem napojen na nově zřízený prostor, kde jsou dva plynové kotle zapojené do kaskády. Druhým významným zdrojem tepla jsou klimatizační jednotky, které jsou schopny zajistit významný podíl tepelné dodávky v přechodném období a plnou dodávku chladu mimo topné období. Část objektu je větrána rekuperačním způsobem pro využití přebytečného tepla znehodnoceného vzduchu.

Veškeré technologie jsou centrálně připojeny na řídicí systém měření a regulace, který je řešen pro efektivní řízení tohoto objektu v rámci topení, větrání a chlazení i z hlediska optimalizace spotřeb energií.

Technické údaje administrativní a provozní budovy:
zastavěná plocha: 442 m2
podlahová plocha: 1.073 m2
obestavěný prostor: 5.330 m3

Použité komponenty:

AMR-OP87, AMAP99W3, AMR-OP10, AMRIO-xx, DM-xx