…

ART4000W3 – návrat ověřené koncepce

ART4000W3 – nové CPU, nové možnosti

Svého času jeden z nejoblíbenějších řídicích systémů ART4000 prakticky po celou dobu nezměnil své vlastnosti a konfiguraci. Tento řídicí operátorský panel s integrovanými vstupy/výstupy, s klasickou průmyslovou klávesnicí s tlačítky a jednoduchým LCD displejem je pro mnoho aplikací stále velmi zajímavým produktem. Zadávání hodnot a ovládání díky mechanické odezvě stisku tlačítka je pro mnoho uživatelů stále přirozenější než dotyky po grafickém displeji (zejména v pracovní rukavici). ART4000 se osvědčilo i ve velmi extrémním prostředí plného prachu, špíny a hrubého zacházení… Rozhodli jsme se, že do původního klasického kabátu oblečeme nové CPU s Ethernetovým rozhraním a webovým serverem. Díky podpoře TCP/IP komunikace podporuje ART4000W3 komunikační protokoly DB-Net/IP a MODBUS TCP/IP (klient/server). K dispozici je rovněž SD karta pro webovou aplikaci nebo archivní data. Pracovní teplota nového provedení je standardně -20 až 60 °C.

Důležité je, že jsme zachovali počet, typ a zapojení konektorů vstupů a výstupů. Pouze analogové výstupy jsou nyní dostupné jen ve verzi 0 až 10 V. Porovnejte vlastnosti původního a nového řídicího operátorského panelu.

ART4000W3 - řídicí operátorský panel

ART4000W3 - zadní pohled