…

AMR-FCT20 – nový regulátor Fan Coil jednotek

Univerzální regulátor nejen Fan Coil jednotek

AMR-FCT20 - regulátor Fan Coil jednotekDalší letošní novinka, regulátor Fan Coil jednotek AMR-FCT20, svými parametry a vlastnostmi nahrazuje dva stávající regulátory – AMR-FCT10 a AMR-IRC20. Představuje tak univerzální automatizační prvek v budovách, který řeší nejen regulaci Fan Coil jednotek, ale rovněž řízení systémů stropního vytápění a chlazení, vytápění otopnými tělesy a regulaci proměnného průtoku vzduchu (VAV). Podobně jako předchozí regulátory, podporuje přímé připojení programovatelných nástěnných ovladačů včetně jejich napájení. AMR-FCT20 je určený pro zapojení do komunikační sítě dalších automatizačních jednotek a stává se tak jedním ze základních prvků systémů BMS (Building Management Systems) jehož hlavním úkolem je, mimo jiné, zajištění tepelného komfortu a zdravého prostředí v místnostech.

Na rozdíl od stávajících regulátorů je AMR-FCT20 určen k montáži na DIN lištu 35 mm, napájení však zůstává 230 V stř. Kromě standardních RTD vstupů pro teplotní snímače podporuje nově i snímače typu NTC. Akční prvky se ovládají pomocí relé, triaků anebo analogovými výstupními signály. Dvě komunikační linky RS485 zajišťují propojení s lokálními nástěnnými ovladači v místnosti a napojení k nadřazenému (patrovému) řídicímu systému nebo komunikační centrále protokolem MODBUS RTU.

Typové regulační algoritmy Fan Coil jednotek

Významná změna AMR-FCT20 se skrývá uvnitř, na úrovni firmware. Regulátor je již z výroby dodáván se základními regulačními algoritmy pro ovládání dvou a čtyřtrubkových Fan Coil jednotek nebo stropních systémů. Při návrhu algoritmů jsme se snažili zohlednit standardní požadavky našich zákazníků, a tak by mělo základní programové vybavení regulátoru pokrýt většinu realizací v budovách. Přesto zůstává stále možnost nahrát do regulátoru svou vlastní, originální aplikaci vytvořenou ve standardním vývojovém prostředí DetStudio v editoru EsiDet. I po přehrání vlastní aplikací lze samozřejmě nahrát zpět původní firmware regulátoru, které je dostupné na našich stránkách.

Rychlá konfigurace regulačních algoritmů

AppConfig - parametrizace typových aplikací firmy AMiTPro základní nastavení parametrů typového řešení (algoritmů) dodávaných přímo z výroby v AMR-FCT20 slouží nový konfigurační program AppConfig. Tento jednoduchý program, který není potřeba složitě instalovat, pomáhá technikovi rychle identifikovat regulátory v komunikační síti RS485 a nastavit požadované parametry regulačních algoritmů. Nastavené hodnoty lze zazálohovat a případně použít pro nastavení dalších regulátorů zajišťujících stejné regulační úlohy. Program je k dispozici zdarma na našich stránkách.

Firma AMiT používá AppConfig jako univerzální parametrizační program pro zařízení s předdefinovaným aplikačním typovým programem. Nastavení pro každou takovou typovou aplikaci je pak definováno externím konfiguračním souborem. Našim partnerům nabízíme rovněž možnost vytvoření vlastní konfigurace pro svá typová řešení a umožnit tím snadno a rychle nastavování provozních parametrů nainstalovaných zařízení. Popis tvorby konfigurace je k dispozici v dokumentaci programu AppConfig.

Všem zájemcům o nový regulátor Fan Coil jednotek AMR-FCT20 nabízíme možnost otestování regulátoru společně s programem AppConfig. Spojte se prosím se svým obchodním zástupcem firmy AMiT a domluvte se na zápůjčce, požádejte o představení tohoto produktu a nechte si připravit cenovou nabídku pro vaše projekty.

AMR-FCT20 - regulátor HVAC a Fan Coil jednotek