AMiNi5D – nastavení a obsluha I/O

Letošní novinka, malý řídicí systém AMiNi5D, podporuje od výrobního čísla AH65179 velmi příjemnou funkci, kterou ocení montážní technici při instalaci systému. Po zapnutí řídicího systému se automaticky spustí předinstalovaná aplikace, která zobrazuje na barevném displeji aktuální stav vstupů a výstupů a navíc umožňuje ovládání (nastavování) analogových a číslicových výstupů. Díky tomu dokáže technik rychle a spolehlivě ověřit správnost zapojení všech periferií řídicího systému dříve, než se k zařízení dostane aplikační programátor se svým programem. Naopak programátor ušetří svůj drahocenný čas s testováním vstupů/výstupů a nastavováním typu analogového vstupu.

Obrazovka číslicových vstupů/výstupů a analogových výstupů

Po spuštění systému (přivedení napájení) se automaticky zobrazí na displeji AMiNi5D obrazovka se zobrazením aktuálních hodnot číslicových vstupů. Na stejné obrazovce lze pomocí kláves vedle displeje nastavovat individuální hodnoty číslicových a analogových výstupů. Na displeji se zobrazí aktuální nastavené hodnoty. Tímto způsobem lze velmi snadno ověřit správnou funkčnost připojených akčních členů.

 

Obrazovka analogových vstupů

U analogových vstupů je testování o trochu složitější. Kromě vlastní hodnoty vstupu je nutné navíc správně nastavit typ analogového vstupu – napěťový, proudový, odporový anebo snímač NTC. Aplikace i v tomto podstatně pomůže. Instalační technik si pro každý vstupní analogový kanál nastaví typ vstupu (mode) a vlevo dole se na displeji zobrazí nápověda, jak přesně má nastavit propojky pro správnou konfiguraci vstupu. Jakmile tak učiní, v horní části uvidí „správnou“ fyzikální hodnotu daného vstupu. Vše bude určitě zřejmé z následujících obrázků.

 

Přesný popis ovládání aplikace pro čtení a nastavení vstupů a výstupů na AMiNi5D najdete v aktualizovaném návodu pro obsluhu v technické dokumentaci v kapitole 10. Věříme, že vám tato nová funkce řídicího systému pomůže při vlastní instalaci systému a ušetří spoustu drahocenného času. S vydáním nové verze vývojového prostředí DetStudio zveřejníme zdrojový kód aplikace, který si tak budete moci přidat do svého aplikačního programu.