…

Vzájemná kompatibilita nástěnných ovladačů

S uvedením nových nástěnných ovladačů s měřením relativní vlhkosti vás určitě napadne, jak je to s náhradami starých verzí a co čím lze nahradit na již hotových instalacích. Přinášíme přehled nejen náhrad starších provedení, ale i přehled vzájemné kompatibility aktuálně nabízených nástěnných ovladačů. Tento přehled budeme průběžně podle potřeby aktualizovat.

 

Vzájemná kompatibilita dodávaných ovladačů

Tabulka uvádí, zda lze nástěnný ovladač uvedený na řádku nahradit ovladačem ve sloupci případně s jakým omezením.

AMR-OP30ARH AMR-OP31ARH AMR-OP33ARH AMR-OP35ARH AMR-OP40RHC AMR-OP60RH
AMR-OP7xRH AMR-OP7xRHC
AMR-OP30ARH ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
AMR-OP31ARH NE 1) ANO ANO ANO NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP33ARH NE 1) NE 1) ANO NE 1) NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP35ARH NE 1) NE 1) NE 1) ANO NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP40RHC NE 2) NE 2) NE 2) NE 2) ANO NE 2) NE 2) ANO
AMR-OP41 NE 1) NE 1) NE 1) NE 1) NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP60 NE 1) ANO 3) ANO 3) ANO 3) NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP7xRH NE 1) ANO 3) ANO 3) ANO 3) NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP7xRHC NE 1) NE 2) NE 2) NE 2) NE 1) NE 2) NE 2) ANO

Poznámka:

1) Chybí ovládací prvky
2) Neměří CO2
3) V závislosti na nastavené variantě FW v ovladači

 

Vzájemná kompatibilita starší produkce s novými ovladači

Tabulka uvádí, zda lze nástěnný ovladač uvedený na řádku nahradit ovladačem ve sloupci případně s jakým omezením.

AMR-OP30ARH AMR-OP31ARH AMR-OP33ARH AMR-OP35ARH AMR-OP40RHC AMR-OP60RH AMR-OP7xRH AMR-OP7xRHC
AMR-OP30A ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
AMR-OP31A NE 1) ANO ANO ANO NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP33A NE 1) NE 1) ANO NE 1) NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP35A NE 1) NE 1) NE 1) ANO NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP40 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
AMR-OP40C NE 2) NE 2) NE 2) NE 2) ANO NE 2) NE 2) ANO
AMR-OP41 NE 1) NE 1) NE 1) NE 1) NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP60 NE 1) ANO 3) ANO 3) ANO 3) NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP7x NE 1) ANO 3) ANO 3) ANO 3) NE 1) ANO ANO ANO
AMR-OP7xC NE 1) NE 2) NE 2) NE 2) NE 1) NE 2) NE 2) NE 4)

Poznámka:

1) Chybí ovládací prvky
2) Neměří CO2
3) V závislosti na nastavené variantě FW v ovladači
4) Jiné registry pro měřenou hodnotu CO2 a limity CO2

Tabulka platí při použití firmware, dodaného v nástěnném ovladači z výroby. Pokud je důvodem nekompatibility 4), lze použít typovou aplikaci pro původní hardware, v projektu vývojového prostředí DetStudio změnit hardware na novější, vygenerovat a nahrát do nového ovladače. Tím bude dosaženo zpětné kompatibility.