…

Tepelné hospodářství města Třebíč

 • Místo realizace: Třebíč
 • Země: Česká republika
 • Rok: od 1995 – dosud
 • Segment: tepelné hospodářství měst

Ve městě Třebíč zajišťuje dodávky tepla TTS energo s.r.o., a to pro domácnosti, základní školy, mateřské školy, Nemocnici Třebíč, polikliniku Vltavínská, domovy s pečovatelskou službou, výrobní podniky a ostatní odběratele. Dodávky tepla jsou realizovány z 90 % z centrálního zásobování teplem pro více jak 9 700 domácností.

 

Celý systém tepelného a energetického hospodářství pod správou TTS energo s.r.o. představuje:

1. Výroba a dodávky tepla v následujících zařízeních

 • Zdroj Teplárna SEVER
 • Zdroj Teplárna JIH
 • Zdroj Teplárna ZÁPAD

2. Výroba a dodávky elektrické energie

 • Zdroj Teplárna SEVER – výroba elektřiny pro vlastní zásobení zdroje a dodávku do distribuční sítě E.ON
 • Zdroj Teplárna JIH – výroba elektřiny pro vlastní zásobení zdroje a dodávku do distribuční sítě E.ON
 • Zdroj Teplárna Západ – výroba elektřiny pro vlastní zásobení zdroje a dodávku do distribuční sítě E.ON

3. Provozování plynovodů a dodávky zemního plynu

 • přivaděč a rozvody v obcích – Budíkovice, Pocoucov, Okřešice
 • přivaděč a rozvody v obcích – Račerovice, Sokolí

4. Obstarání provozu domovních předávacích stanic a plynových kotelen

 • obstarání a řízení provozu domovních předávacích stanic
 • NEPŘETRŽITÝ dohled nad provozem tepelných zdrojů a tepelných sítí centrálním dispečinkem

Hlavní náplní TTS energo s.r.o. je zajištění trvalé dodávky tepla odběratelům v požadované kvalitě a čase. Provoz a dostupnost dispečinku je 24 hod. denně, 365 dnů v roce.

 

Celý energetický systém města je postupně budován za použití řídicích systémů firmy AMiT. Centrální dispečink je postaven na technologii dispečerského systému LookDet, který v současné době zahrnuje nejen energetické technologie města Třebíč.

Aktuální využití dispečerského systému (2017):

 • 37 velkých zdrojů (perioda předávání dat je 15 sec)
 • 239 výměníkových stanic (60 sec)
 • 96 měřičů přes řídicí systémy AMiT (24 hod)
 • 503 měřičů M-Bus (24 hod)
 • 9 fotovoltaických elektráren
 • celkem 370 řídicích systémů
 • 35.000 binárních signálů, 11.000 analogových údajů
 • 100 uživatelů, 6 servisních pracovišť