…

AMR-OP40C – měření CO2, teploty a vlhkosti v jednom zařízení

AMR-OP40C – 3 měření v jediném zařízení

V příspěvku pojednávajícím o vlivu koncentrace CO2 na člověka a na kvalitu vnitřního prostředí v budovách jsme se krátce zmínili o zařízeních, pomocí kterých lze vyhodnotit kvalitativní ukazatele vzduchu. Jedním z těchto zařízení je i kombinovaný nástěnný ovladač AMR-OP40C pro měření CO2, teploty a vlhkosti.

AMR-OP40C pro měření CO2

AMR-OP40C je vhodný pro použití v kancelářských a veřejných prostorách jako jsou školy, obchody, nemocnice apod. Neobsahuje totiž žádné ovládací prvky a není potřeba jakékoliv manipulace. Ovladač se dodává v základním designu ABB Time v různých barevných provedeních. Díky tomu jej lze začlenit do vícerámečku spínacích zařízení stejného designu. Zařízení se montuje na standardní elektroinstalační krabici KU68.

Ovladač AMR-OP40C se používá jako periferie řídicích a monitorovacích systémů. S nadřazeným systémem se propojí pomocí sériového rozhraní RS485 protokolem MODBUS RTU případně firemním protokolem ARION. K provozu potřebuje napájení 24 V ss.

Z výroby má ovladač nadefinované základní funkce, přičemž lze přes komunikační rozhraní měnit za provozu některé parametry. Základní funkcí je kontinuální měření CO2 v místnosti a zobrazování úrovně pomocí vestavěné tříbarevné LED umístěné v čelní ploše. Zelená barva LED informuje o nízké (vyhovující) úrovní koncentrace CO2, žlutá o zvýšené koncentraci a červená o překročení stanovené meze. Hodnoty jednotlivých úrovní lze nastavit pomocí komunikačního rozhraní, typicky např. zelená do úrovně koncentrace 900 ppm, žlutá do úrovně 1500 ppm, červená pak při vyšší hodnotě. Při rozsvícení červené LED se navíc může rozeznít krátký zvukový signál, který se během dvou minut třikrát opakuje. Ovladač poskytuje současně nadřazenému systému aktuální údaje o teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

Jak je u ovladačů řady AMREG (AMR-OP) typické, jsou všechna tato zařízení volně programovatelná, tzn. aplikační technik může pomocí vývojového prostředí DetStudio zcela předělat funkčnost ovladače a doplnit další parametry. Například, může programově měnit jas LED (v noci tlumenější anebo zcela vypnout), u zvukového signálu může měnit délku, intenzitu, frekvenci apod.

Pro měření CO2 je použit osvědčený a dlouhodobě stabilní snímač typu NDIR s automatickou kalibrací. Pro správnou činnost v tomto režimu stačí v měřené místnosti alespoň jednou za týden „pořádně“ vyvětrat. V prostorách, kde jsou omezené možnosti správného vyvětrání, lze použít kalibraci ruční/řízenou.

Bezdrátové měření CO2

Kromě „drátového“ ovladače AMR-OP40C s komunikačním rozhraním RS485 je k dispozici i varianta P8_T_CO2_TE pro bezdrátovou komunikaci s prakticky stejným funkčním použitím v témže designu. Jednotka vyžaduje napájení 230 V stř., avšak pro přenos dat používá osvědčený bezdrátový komunikační systém Poseidon 868 MHz. Instalace takového měření je extrémně jednoduchá. Stačí najít zbytnou zásuvku a místo ní nainstalovat toto zařízení. Případně lze snadno vedle spínače nebo zásuvky doplnit další elektroinstalační krabici KU68 s přívodem 230 V stř. Pro sběr dat do nadřazených měřicích a regulačních systémů se v tomto případě použije datový koncentrátor AMR-CP24 s komunikačním rozhraním RS485 (MODBUS RTU, DB-Net) nebo Ethernet (MODBUS TCP/IP, DB-Net/IP). Jednotka může pracovat i zcela samostatně bez komunikace s nadřazeným systémem. Dokáže při nastavené limitní hodnotě koncentrace CO2 pomocí vestavěného relé spustit např. ventilaci nebo jakékoliv jiné zařízení.

Příklad instalace P8 T CO2 TE

 

Komfortní ovladače měření CO2 s grafickým displejem

Koncentraci CO2 měří i další zařízení z portfolia firmy AMiT. Jedná se o komfortnější nástěnné ovladače s grafickým dotykovým displejem řady AMR-OP70C a AMR-OP71C. Tato zařízení zobrazují na displeji aktuální měřené hodnoty a uživatel může pomocí dotyků na příslušné ovládací prvky nastavovat režimy regulací případně přímo ovládat světla, žaluzie a další vybavení místností. Tyto designové ovladače jsou vhodné do kancelářských prostor, laboratoří, nemocnic případně domácností.

 

Nástěnné ovladače AMR-OP40C a bezdrátová varianta P8_T_CO2_TE byly úspěšně použity v pilotních instalacích na základních školách v rámci projektu Zdravá škola při České radě pro šetrné budovy. Snímače najedete i na „měřicích kufřících“ pomocí nichž lze dočasně měřit koncentraci CO2, teplotu a vlhkost v místnostech a přenášet data on-line do cloudového systému LookDet. Obchodním partnerům nabízíme toto zařízení pro změření kvality vzduchu v místnosti.