Reference

Přehled referencí zahrnuje realizované aplikace s řídicími systémy společnosti AMiT za posledních 15 let. Za správnost uvedených údajů odpovídají příslušní partneři firmy AMiT, kteří dodali podklady ke zveřejnění. Vzhledem k tomu, že společnost AMiT sama aplikace nerealizuje, získává informace pouze zprostředkovaně a závisí pouze na partnerech, zda podklady pro zveřejnění dodají či ne. Přestože je v současné době zaznamenáno více než 4.000 realizovaných aplikací, postihují zhruba polovinu všech prodaných řídicích systémů. To znamená, že celkový počet realizací je podstatně vyšší. Bohužel mezi uváděnými referencemi nenajdeme i některá velmi zajímavá řešení, neboť si jejich autoři nepřejí být tímto způsobem zviditelňováni, případně jsou vázáni příslibem utajení…

 

Reference 2003-2018 4.83 MB

Přehled referenčních aplikací řídicích systémů firmy AMiT za období 2003 až 2018