Poseidon – bezdrátový systém

Poseidon – systém bezdrátového ovládání Bezdrátový systém Poseidon je produktem české firmy ENIKA.CZ, která má více než 20-ti letou zkušenost s vývojem a výrobou RF systémů. Tento nový systém zohledňuje stále rostoucí nároky kladených v [...]

Průmyslová komunikace

Komunikační schopnosti řídicích systémů Koncepce informačního systému DB-Net/IP je založena na maximální podpoře komunikačních schopností řídicích systémů. Prakticky všechny řídicí systémy a programovatelné regulátory firmy AMiT poskytují dostatek [...]

DM(M)-OT

DM(M)-OT – převodník OpenTherm/plus DM(M)-OT je převodník rozhraní RS485 (s protokolem ARION nebo MODBUS RTU) na rozhraní OpenTherm/plus (OT/+). Převodník pracuje jako ovladač s rozhraním OpenTherm v roli mastera a umožňuje tak ovládat některé typy [...]

DM(M)-MPBUS

DM(M)-MPBUS – převodník MP-Bus DM(M)-MPBUS je převodník rozhraní RS485 (s protokolem ARION nebo MODBUS RTU) na rozhraní MP-Bus firmy Belimo. Převodník pracuje jako master v síti MP-Bus a umožňuje tak ovládat až 8 servopohonů s tímto rozhraním. [...]

AWEB

AWEB – webový server AWEB je volně parametrizovatelný webový server pro řídicí systémy v rámci informačního systému DB-Net/IP. Vlastní funkce a návrh webových stránek serveru se definuje pomocí parametrizačního programu AWDet. Server podporuje tyto [...]

DM-DI4MB2ET

DM-DI4MB2ET – převodník sběrnice M-Bus na Ethernet DM-DI4MB2ET rozšiřuje funkci převodníku DM-MB2ET/A o možnost přímého měření impulsních výstupů z vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů a podobných měřicích a rozúčtovacích zařízení. Čítačové vstupy [...]

DM-MB2ET/A

DM-MB2ET/A – převodník sběrnice M-Bus na Ethernet Převodník DM-MB2ET/A je určen především pro dálkové odečty údajů z měřicích zařízení komunikujících sběrnicí M-Bus (typicky měření tepla, chladu, vodoměry, elektroměry apod.). Převodník umožňuje [...]

DM-232TOETH

DM-232TOETH – převodník RS232 na Ethernet DM-232TOETH zabezpečuje přístup do sítě Ethernet prostřednictvím rozhraní RS232. Tento komunikační převodník umožňuje začlenit všechny řídicí systémy firmy AMiT do informačního systému DB-Net/IP a řídicí [...]

DM-GSM2

DM-GSM2 – modem pro síť GSM Modem DM-GSM2 je klasický GSM modem využívaný u řídicích systémů AMiT pro přenos dat prostřednictvím SMS. Modem podporuje standardní ovládání AT příkazy a je tedy obecně použitelný i pro zařízení třetích stran. Pro [...]

DM-485TO485

DM-485TO485 – opakovač linky RS485 Při realizaci rozsáhlejších komunikačních systémů je často nutné zařadit do komunikační trasy opakovač linky RS485. Tak lze nejen prodloužit celkovou délku komunikační trasy (řádově až na několik kilometrů), ale [...]